youtubeci


Youtube'da ne varsa aynısı...

Baroque Music for Studying & Brain Power
1:36:53
AgarZ
Classical Music for Brain Power - Baroque
2:12:55
Virtuoso oboe concertos: Albinioni, Bach , Marcello, Telemann, Vivaldi (Holliger, Bourgue)
1:08:36
Nhạc Đọc Sách Nhẹ Nhàng, Giúp Thư Giãn Tập Trung Học Tập Hiệu Quả
55:45
Relaxing JAZZ For WORK - Soft Background Instrumental Music - Concentration Music for Work and Study
2:01:47